Download algemene voorwaarden

Wie zijn wij :
Naam ondernemer: Noels Marcel Zaakvoerder Plantenhoek ( Onderdeel van Plantenhandelnoels )
Adres : Heidestraat 76  3945     Ham ( Kwaadmechelen )
Afhaalpunt : Idem
Telefoonnummer: 013/66.42.04
Mobiel : 0479/54.07.13
E-mail: info@Plantenhoek.be    
BTW-identificatienummer: BE0637.148.161
BNP-Paribas Fortis : BE73 2350 0752 2360
Favv Reg Nr : 100911

Algemene voorwaarden :
- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totale aanbod en diensten van 
  "plantenhoek" en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de koper en "plantenhoek".
- De koper bevestigt de algemene voorwaarden te kennen, ( door het vakje aan te vinken 
   tijdens de bestelprocedure verklaart hij zich akkoord ) vooraleer hij de bestelling plaatst. 

Het aanbod
- "plantenhoek" biedt in de webshop een zo goed mogelijke omschrijving van het product
   aan. Dit moet de koper toelaten een beoordeling te maken van het product. Een foto geeft
   een indruk van hoe een bepaalde plant eruit ziet. Bijhorende foto's kunnen, door
   groeiomstandigheden, weersomstandigheden, of afhankelijk van het seizoen, niet altijd een
   100% waarheidsgetrouwe weergave geven van het product. Vergissingen of fouten in het
   aanbod binden de verkoper niet.
- Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van voorraad van producten
  (zolang de voorraad strekt, en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop)
  Indien de klant intussen de goederen reeds besteld zou hebben, zal contact opgenomen worden
  met de klant. Er kan afgesproken worden om een alternatief product ter beschikking te stellen.
  Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de koper.  De klant kan ook beslissen 
  om af te zien van de aankoop van het bestelde product. In dat geval worden eventuele betaalde
  voorschotten of stortingen teruggestort.

Overeenkomst
- Het verkoopscontract komt tot stand bij de laatste stap van de bestelprocedure. Het
  verkoopscontract wordt pas definitief wanneer " Plantenhoek "de bestelling heeft bevestigt.
  De koper wordt pas eigenaar van de goederen wanneer deze volledig zijn betaald.
- " Plantenhoek " heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien deze goede grond
  heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege
  ervaringen uit het verleden, of informatie door collega's.

- Teveel bestelde of foutief bestelde planten worden niet terug genomen.
 
Prijzen
- Alle prijzen van het aanbod zijn in Euro, inclusief BTW, af ons adres. De prijzen zijn  
  exclusief verzendingskosten.

- Prijzen vermeld in de webwinkel zijn niet bindend, eventuele fouten of onrealistische prijzen
  kunnen worden aangepast, in overleg met de klant, en wordt steeds gemeld.
- " Plantenhoek " opteert er voor om de bestellingen zelf af te halen op ons adres, zo bespaart 
    U de leveringskosten, indien dit echter voor U onmogelijk is, kunnen wij de bestelling
    leveren, ( met eigen vervoer ) hiervoor worden vervoerkosten in rekening gebracht. 
    Deze worden steeds vooraf afgesproken, en zijn NIET in de bestelprijs inbegrepen. 

Afhalen-tijdstippen
- "Plantenhoek " heeft geen winkel, of tuincentrum, maar een afhaalcentrum. Bestellingen   
   kunnen enkel afgehaald worden na afspraak.
 Hoe gaan wij tewerk :
* U krijgt van " Plantenhoek een e-mail wanneer U bestelling klaarstaat om af te halen.
* Planten met Bw (Blote wortel) komen rechtstreeks van de kweker en worden vers gerooid, 
  het is niet de bedoeling dat wij deze gaan inkuilen, ( Dit bespaart U de inkuilkosten ).
* Wij vragen dan ook, om de goede conditie van de planten te kunnen garanderen, deze zo
   snel mogelijk af te halen, na de ontvangst van de e-mail.
- Het afhaalpunt is ons adres " Heidestraat 76 , 3945 Ham "  U kan bij ons terecht :
  Alle dagen van 08h00 - 12h00 en van 13h00 tot 18h00  ( Na 18h00 op afspraak )
 
  Zaterdag van 08h00 - 12h00.  Namiddag gesloten
  Zon & Feestdagen gesloten.
 
N.B.: Wij raden aan, als u planten ( Haagplanten, Bomen met Bw) komt afhalen 
   om de nodige voorzieningen te treffen. Vergeet niet een afdekzeil en 
   bevestigingsmaterialen mee te brengen om over U open transportmiddel te 
   spannen. Dit om te voorkomen dat wortels uitdrogen zonder afdekking, 
   ( Wind tijdens transport ) uitdroging komt de kwaliteit van de planten niet
   ten goede. Wij kunnen bij eventuele schade of niet aanslaan van de planten 
   niet aansprakelijk worden gesteld. ( Dit geldt eveneens voor bomen met kluit )
Leveringstermijn : 
   Alle planten worden door " Plantenhoek " zelf aangevoerd met eigen gesloten vervoer.
   
" Plantenhoek werkt niet met externe vervoerders. Op vaste dagen in de week worden 
     de planten aangevoerd. ( Gebruikelijk is dat op woensdag en donderdag ) Zodat de klant
     zijn bestelling kan afhalen op vrijdag of zaterdag, wat de meeste ook verkiezen. 
     Hou rekening met een Leveringstermijn van 7 à 10 dagen.  Vaak is dit vlugger. 
     " Plantenhoek " vraagt hiervoor enig begrip.

- Bij levering dient de koper of iemand gemachtigd aanwezig te zijn om de bestelling in
  ontvangst te nemen en de goederen contant te betalen, indien dit niet vooraf werd over-
  gemaakt via bankrekening.  Eveneens tekent hij de afleveringsbon voor goede ontvangst.
  Goederen worden geleverd op de begane grond in de omgeving van de vrachtwagen. 
  Er wordt niet geleverd achter in de tuin of op verdiepingen.  Verpakkings materialen zoals
  ( Palletboxen, Veenmanskisten of paletten, worden onmiddellijk geledigd of geruild,
  anderzijds worden ze in waarborg rekening gebracht. 
  ( Palletbox = 21,00€, HVM = 3,5€, LVM = 3,00€, Pallet = 10,00€ )

Betaling
- De betaling van de bestelde goederen kan gebeuren, contant bij afhalen,  of bij levering
  aan de chauffeur,  Wij maken niet langer gebruik van Bancontact en Eco-checks.

Garantie 
" Plantenhoek " doet zijn uiterste best om alle planten onder de beste voorwaarden en
conditie af te leveren.  Wij kunnen echter het hernemen van de groei niet waarborgen,
omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen, ( Moeilijke plantensoort,
droogte, vorst, onverzorgde planting, slechte grond, wateroverlast, verbranding door bemesting, enz... )

 
Herroepingsrecht
- Volgens de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumenten-
  bescherming  (WMPC) heeft de consument het recht aan de onderneming mede te delen dat 
  hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen
  de 14  kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van
  de dienstenovereenkomst.
  Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet
  uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument
      begonnen is vóór het einde van de in § 1 bedoelde herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd
      of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
      of snel kunnen bederven of verouderen;( Bloemen, planten, bomen )
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de
      verzegeling door de consument is verbroken.
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
  5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
  6° betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, 
      van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk
      gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers. Ingeval de onderneming
      de consument niet overeenkomstig artikel 45, 6° verwittigd heeft van de ontstentenis van een
      herroepingsrecht, beschikt de consument over het herroepingsrecht   bedoeld in § 2.
- De koper is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeuring te
  inspecteren. Indien er gebreken zijn, moet de klant " Plantenhoek " hiervan schriftelijk en  
  zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Onverminderd de wetgeving worden klachten in    
  verband met de kwaliteit van de producten niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd
  behandelen en verder in de volgende gevallen:
- Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder
  inbegrepen plantmethodes, sproeimethodes, etc die niet met toestemming van " Plantenhoek "
  of  de fabrikant zijn verricht;
- Indien de Koper niet kan bewijzen dat hij het product bij " Plantenhoek " heeft gekocht.
- Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
  onoordeelkundig gebruik;
- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- Indien de beschadiging is ontstaan door transport dat niet door " Plantenhoek " werd
  uitgevoerd.
- De verzending van goederen die worden teruggestuurd, gebeurt op kosten van de koper.
  Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en
  teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand 
  overleg met de verkoper, worden niet aanvaard.

Klachten/geschillen
- Eventuele klachten moeten ons gemeld worden uiterlijk 5 (kalender )dagen na levering,
  en moeten volledig en duidelijk omschreven worden.
- De ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend van de datum van
  ontvangst beantwoord.
- Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de 
  rechtbanken  van het arrondissement Hasselt bevoegd.